ASSOCIACIÓ D’ EMPRENEDORS PER LA REGENERACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONALa vàrem constituir diversos empresaris catalans, cansats que la CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, s'hagi convertit en el "cortijo" d'uns pocs que es perpetuen cada quatre anys els seus mateixos llocs.

Gràcies a un sistema electoral passat de moda, poc democràtic i que dificulta la renovació i l'entrada de noves veus amb idees de futur a la Cambra.

L'òrgan de govern és representatiu, quan voten només menys de 8.000 persones, i el cens és de més de 450.000 empreses amb dret a vot.


Perquè ara?

Ha arribat el moment

Finalment després d'una pròrroga de 4 anys, el que per primera vegada en la història de la Cambra el mandat d'un president ha estat de 8 anys, es van a convocar eleccions a la Cambra, les quals hauran de celebrar-se abans del 29 de març de 2019.

Malauradament aquesta vegada 14 vocals han pogut “comprar” la seva vocalia pagant 75.000 euros per la seva vocalia, en lloc de passar com tots per a unes eleccions democràtiques. Un cop mes, els diners ho arreglen tot, i així ,de 60 vocalies que representen mes de 450.000 empreses, 3 son bancs, lo que representa evidentment una sobre representació del seu sector sobre els altres.

El nou Reglament

El nou reglament redueix el nombre de vocals electes de 60 a 40. A més per primera vegada en molts anys, hi haurà diversos candidats que es presentaran a la Presidència el que promet una lliça molt renyida.


La veritable renovació

Ha arribat el moment de renovar la Cambra i convertir-la en un instrument útil, i desallotjar les empreses que l'han convertit en el pati de casa seva, com una parcel·la més de poder, en lloc de lluitar pels empresaris als quals haurien de representar , i dels que solen acordar només cada quatre anys quan necessiten el seu vot.

Ara és el futur

És el moment de renovar la Cambra. Permetre que entrri gent jove, empresaris moderns, amb un nou esperit. Nova saba que doni vida a la Cambra, actualment en declivi.

Què farem?


Hem creat un grup de joves empresaris, de tots els sectors, involucrats amb la filosofia de l'associació, per presentar-nos a les properes eleccions a la Cambra, que tindran lloc a entre el 2 i el 8 de Maig de 2019.
Diversos empresaris dels sectors que representen a les futures vocalies, ens hem unit per presentar-nos a les eleccions, guanyar-les, i nomenar un nou president. Iniciar junts el nou futur d'una Cambra despolititzada, democràtica i útil per a tots els empresaris.
Si bé quan vam començar aquesta singladura (portem des de 2015 en aquesta batalla), es va plantejar que l'artífex de la idea (Dídac Sánchez) s'arribés a postular a la Presidència de la Cambra, el mateix candidat, en un exemple d'humilitat i desig de servir, va desestimar aquesta possibilitat i ha anunciat la seva promesa formal de no presentar-se a aquest càrrec. Convençut que hi ha persones millor preparades, amb més experiència, ha declinat aquesta possibilitat (amb una solemne promesa de no canviar d'opinió) en favor d'altres candidats, que seguint la filosofia que va fer néixer al grup, compleixi amb les premisses establertes pel mateix. Per això el nostre grup està obert a triar un president que es comprometi amb l'ideari i filosofia del grup per convertir la Cambra en una eina al servei d'associats, i no al servei dels seus governants.

Però no hi som tots. Per això, el necessitem a vostè, empresari com nosaltres, perquè amb el seu vot junts iniciem aquesta singladura d'èxit.